Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 16.10.2015 22:16:26

........Vodní Svět........

Výsadba rostlin
09.12.2009 -
 
09.12.2009 -
 
09.12.2009 -
 
09.12.2009 -
 
09.12.2009 -
 
 
Everything in life has rules including online kasino

Výsadba v hloubce
Výsadba rostlin v zóně hluboké vody je náročná. Musíme si především dát pozor, abychom při realizaci nepoškodili fólii jezírka. Nejvhodnější je řebřík nebo prkno položené napříč přes výkop. Pak do této zóny, kterou máme už z části napuštěnou, umisťujeme vodní rostliny. Praktické je vysazovat kořenící rostliny do košů, plovoucí druhy volně umístíme na hladinu.
V této zóně rostou především lekníny, bez kterých si své jezírko leckdo nedokáže představit. Vhodný druh ale musíme pečlivě vybírat především s ohledem na hloubku jezírka, jeho velikost a klimatické podmínky. Dnes je na trhu dostatečné množství druhů a kultivarů s různou hloubkou výsadby a velikosti od opravdu bujných až po druhy zakrslé.


Na vodní hladině v hluboké vodě nalezneme ještě plovoucí rostliny (například vodní mor kanadsky, lakušník). Jejich množství musíme regulovat, protože se dokážou nezávisle na stavu vody bujně rozrůstat, jsou ale pro správně fungující jezírko důležité, protože čistí vodu od škodlivých látek, slouží jako potrava a úkryt pro živočichy.

Výsadba v mělčině
Většina druhů rostlin na okraji vodní plochy toleruje kolísání hladiny, a tak jejich výsadba není náročná. I tyto rostliny doporučuji vysazovat do košů, které umožňují jednoduchou manipulaci, ale také brání nekontrolovatelnému rozrůstání některých expanzivních druhů (rákos, sítina, puškvorec). Patří sem mnoho druhů atraktivních květem (šmel okoličnatý, modrásek srdčitý, pryskyřník velký) nebo charakterem růstu (orobinec, žabník). Vhodné je rostliny soustřeďovat do skupinek nebo malých ploch tak, aby nepokrývaly celý okraj vodní plochy, což by z estetického ani praktického hlediska nebylo vhodné.

Výsadba bahenních a vlhkomilných rostlin
Rostliny vysazujeme obdobně jako v klasickém záhoně, dáváme však pozor, aby vrstva pro výsadbu nebyla příliš živná, neboť by mohlo dojít k zbytečnému znečišťování vody. Při výsadbě nepoužíváme ostré zahradnické nářadí (rýč, motyku), mohli bychom poškodit podkladovou fólii jezírka.
Bahenní rostliny vyžadují dostatečnou vlhkost a snášejí kolísání hladiny 10 cm pod a nad normálním stavem hladiny. Typickými rostlinami jsou blatouch bahenní, kosatec žlutý, tužebník jilmový a mnoho druhů prvosenek.
Vlhkomilné rostliny jsou přechodem mezi bahenními a suchomilnými druhy. Vyžadují stálou vlhkost půdy, ale většinou nesnášejí zamokření. Patří sem mnoho druhů známých z vlhkých trvalkových záhonů (zběhovec plazivý, kontryhel měkký a bohyšky), ale i druhy typické pro tyto partie (poděnka, kakost bahenní, sadec konopáč, žluťucha žlutá, vrbiny a mnoho druhů kosatců).

Výsadba na březích
Pobřežní zóna je osázena klasickými keři a trvalkami, od vlhkomilných, snášejících občasné zaplavení až po suchomilné rostliny. Výsadba v této zóně je stejná jako na běžných místech zahrady. Vyvarujme se ale použití chemických přípravků na hubení plevelů!
Tato zóna se nachází mimo fólii zadržující vodu, je ale ovlivněna především vzdušnou vlhkostí, což umožňuje růst i některých speciálních druhů, které v klasických záhonech prospívají hůře a kterým se v těchto místech velmi daří (japonské javory, hortenzie drsná, pierisy a pěnišníky).
Vhodné je vybírat sem druhy, které svým vzhledem a charakterem růstu odpovídají vodnímu prostředí (vrbina tečkovaná, zavinutka zahradní, bergénie, denivky). Velmi přirozeně a pěkně působí v okolí vodní plochy kapradiny (netík, kapraď samec, kapradina laločnatá) a trávy (ozdobnice čínská, suchopýr úzkolistý, bambusy a ostřice).kolik rad k výsadbě rostlin

 

 

 

Nabízíme vzrostlé bahenní a vodní rostliny, vše z vlastních přebytků :

Název : Cena za 1 kus :  
  Průstka obecná   20,-  
  Máta vodní   20,-  
  Kosatec žlutý   20,-  
  Puškvorec obecný   20,-  
  Modraska srdčitá   20,-  
  Žabník jitrocelový   20,-  
  Sitina rozkladitá   20,-  
  Rákos obecný   20,-   ...
  Skřipec jezerní   20,-  
  Orobinec širokolistý   20,-  
  Rdesno obouživelné   20,-  
  Ostřice pachorost   20,-  
  Blatouch   20,-  
  Čínská vrba   20,-  
  Konopáč sadec   20,-  
  Kostival   20,-  
barevné lek. Lekníny bilé 200,-  50,-  
  Pomněnka bahenní   20,-  
  Dvojzubec nící   20,-  
  Netýkavka žláznatá   20,-  
  Okřehek menší   20,-  
  Šišák vroubkovaný   20,-  
  Šmel okoličnatý   30,-  
  Babelka řezanovitá   7,-  
  Zevar vzpřímený   20,-  
 pilan ostrolisty
50,-
 
 
  Rozrazil potoční   20,-
l
 
   
   
 
 

 
 
 

 
 
 

 
   
 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 

  pokud budete mit takhle zarostlé  břehy,s  kvalitou vody nebudete mít problémy

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               Vodní Rostliny
                         Nabízíme vzrostlé bahenní rostliny,vše z vlastních přebytků:
 
1.Průstka Obecná 20 kcˇ´
                           
2.Máta vodní 20 kcˇ´
                           
 
3.Kosatec Žlutý 20 kcˇ´
                         
4.Puškvorec obecný 20 Kcˇ´
                         
.
 
6.Žabník jitrocelový 20 kcˇ´
                           
7.Sitina rozkladitá 20 kcˇ´
                          
8.Rákos  20 kc´ˇ
                           
9.Skřipec jezerní 20kcˇ
                           
10.Orobinec širokolistý 20 kcˇ
                           
11.Rdesno oboužuvelné 20 kcˇ
                            
12.Ostřice pachorost 20 kcˇ
                           
13.Blatouch 20 kcˇ
                            
14.Čínská vrba 20 kcˇ
                             
15.Konopáč sadec 20 kcˇ
                                           
16.Kostival 20 kcˇ
                                                
17.Lekníny
             
 
                                                          
Leknín bílý -  50,-
Leknín růžový -  200,-
Leknín žlutý -  200,-
 
18.Pomněnka bahenní 20 kcˇ
                                       
19.Dvojzubec nící 20 kcˇ
                       
20.Netýkavka žláznatá 20 kcˇ
                          
21.Okřehek menší 20 kcˇ asi za1000 ks.
                           
22.Šišák vroubkovaný 20 kč
                                               
23.Šmel oličnatý 30 kcˇ
                       
24.Babelka řezanovitá 7 kcˇ
                       
25.Zevar vzpřímený 20 kcˇ
                                       
                                                                                                                                                       

Žabníček vzplývavý

20Kč při většim odběru 10 kč
  
 
27.Rozrazil potoční 20 kcˇ
                                     
 
NETÝKAVKA ŽLAZNATÁ 30.04.2009 -
 
 
 
 
 
 
19.06.2009

pilan ostrolisty  50- kc

 
 

 

rakos obecny / kultivar(   20 kč

 

MP701: Everything in life has rules including online kasino
Everything in life has rules including online kasino
TOPlist